Menu
Zorg voor breed draagvlak binnen de organisatie

Zorg voor breed draagvlak binnen de organisatie

Voor Bristol-Myers Squibb, lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, was het niet meer dan logisch om met het thema mantelzorgvriendelijk werken aan de slag te gaan. ‘De organisatie wil een goede werkgever zijn en daar hoort dit thema bij’, vertelt Stephanie van Kats-Hoff, voorzitter van de ondernemingsraad (OR). Collega en MT-lid Edwin Ket vult aan: ‘In alles wat wij doen staat de patiënt centraal. Dan zou het raar zijn om de patiënten waar je eigen werknemers mee te maken hebben, links te laten liggen.’

Waarom is Bristol-Myers Squibb aan de slag gegaan met het mantelzorgproject?
Edwin: ‘Het thema mantelzorg is bij ons mede onder de aandacht gekomen doordat de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen er mee aan de slag ging. Door zelf ook te starten met het behalen van de erkenning, konden wij twee vliegen in een klap slaan. Het is typisch een project waarbij je je maatschappelijke verantwoordelijkheid kunt tonen. Daarnaast laat je zien dat je oog hebt voor een thema dat veel impact heeft op het personeel.’

‘Bristol-Myers Squibb is een innovatief biofarmaceutisch bedrijf dat veel investeert in producten en onderzoek. We hebben ook een interne campagne lopen die nog eens benadrukt dat de patiënt centraal staat in alles wat we doen. Zorgen voor mensen is dus onderdeel van ons dagelijks werk en daarmee van ons DNA. Voor ons was het daarom heel belangrijk om met het thema mantelzorg aan de slag te gaan.’

Stephanie: ‘Ik hoop dat dit besef voor de hele zorgsector geldt. We leveren veel patiëntenzorg, dus het zou in de genen moeten zitten om ook goed voor werknemers te zorgen. Bij Bristol-Myers Squibb kunnen mensen gebruikmaken van flexibele werktijden en hebben we veel oog voor verschillende vormen van verlof, bij een calamiteit maar ook op langdurige basis. In de gesprekken tussen managers en werknemers was dit wel al een thema, maar er was geen expliciete aandacht voor mantelzorg. Toen het thema vanuit de Vereniging onder de aandacht werd gebracht, was het voor ons reden om hiermee actief aan de slag te gaan.’

Hoe hebben jullie het aangepakt?
Edwin: ‘Onze eerste stap was de oprichting van een projectgroep. We hebben ervoor gekozen om deze zo breed mogelijk te maken, zodat we op veel draagvlak konden rekenen. Naast mijzelf vanuit het managementteam (MT) en Stephanie vanuit de OR zitten vijf collega’s in deze werkgroep. Die zijn van diverse afdelingen, van medisch tot marketing.’

Stephanie: ‘Samen met Mezzo, de landelijke vereniging van mantelzorgers, hebben we vervolgens een enquête onder medewerkers uitgezet. We wilden weten hoe bekend men is met mantelzorg en hoeveel mantelzorgers er binnen Bristol-Myers Squibb zijn. Dit werkte heel positief! Mensen kwamen er via de enquête achter dat ze zelf mantelzorger zijn. En we ontdekten daardoor ook dat we meer mantelzorgers in de organisatie hebben dan we dachten. Ook kregen we veel reacties van collega’s die blij waren dat er openbaar aandacht is voor dit thema. Het bespreekbaar maken is een belangrijk speerpunt. Daarom hebben we hierna vooral stappen gezet op het gebied van communicatie. Via coffee breaks hebben we mantelzorg verder onder de aandacht gebracht. Ook hebben we de hoofdlijnen van de uitkomsten van de enquête met de medewerkers gedeeld. En hebben we aangegeven dat we de erkenning wilden verkrijgen. Daar werd positief en nieuwsgierig op gereageerd door mensen.’

Edwin: ‘Tegelijkertijd is er nog werk aan de winkel en staan er nog veel dingen op stapel. Denk bijvoorbeeld aan diverse trainingsinitiatieven en het opnemen van mantelzorg als thema in gesprekken tussen manager en werknemer. Ook is de HR-afdeling druk bezig om relevante en concrete informatie op ons HR-portal te publiceren.’

Wat is er veranderd sinds jullie dit thema onder de aandacht hebben gebracht?
Edwin: ‘Mantelzorgers kunnen makkelijker over hun zorgtaken praten. Het lucht ze op. Ook bieden we al veel goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder verlofregelingen, maar veel mantelzorgers weten niet goed dat ze hier gebruik van kunnen maken. Kortom, alles staat of valt met aandacht en bespreekbaar maken. Door dit project zijn de behoeften van de werknemers en dat wat het bedrijf aan mogelijkheden biedt, beter bij elkaar gekomen.’

Welke tips hebben jullie voor andere organisaties die hiermee aan de slag willen?
Edwin: ‘Het is aan te raden om snel de samenwerking te zoeken met Mezzo. Hun adviseurs hebben veel kennis en geven tips waar je zelf nooit aan zou hebben gedacht. Zo kun je snel een stappenplan klaar hebben. Het is daarbij handig om een stip op de horizon te hebben, bijvoorbeeld een maand of een kwartaal waarin je de erkenning binnen wilt hebben. Voor ons was dat bijvoorbeeld de Dag van de Mantelzorg.’

Stephanie: ‘Mezzo heeft ook aan de enquête meegewerkt. Omdat er een derde, onafhankelijke partij bij betrokken was, werd de enquête goed gewaardeerd. Het gaat soms namelijk om heel persoonlijke vragen en het wekt vertrouwen als er een organisatie met kennis bij betrokken is. Een partij die ook weet hoe je mensen moet aanspreken.’

‘Tot slot zou ik het aanraden om met een multidisciplinaire werkgroep hiermee aan de slag te gaan, zodat het niet een MT-ding blijft. Door mensen van diverse afdelingen erbij te betrekken, zorg je voor veel meer draagvlak. Als we dat niet gedaan hadden waren we, denk ik, nooit zover gekomen als nu het geval is.’