Menu
Het is belangrijk dat je zelf op de been blijft

Het is belangrijk dat je zelf op de been blijft

Afgelopen jaren was Manon Faijdherbe, Sales and Stock Administrator bij Norgine, nauw betrokken bij de zorg voor haar vader, die de diagnose ALS had gekregen. Norgine is lid van de Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen en zal vanaf december beschikken over de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Toen Manon twee jaar geleden een beroep deed op de flexibiliteit van haar werkgever, kreeg ze alle ruimte die ze nodig had. ‘Ik vind dat ik erg heb geboft.’

De ziekte van haar vader werd vastgesteld nadat hij een dubbele longontsteking ontwikkelde. ‘Op een maandagochtend bracht ik mijn zoontje naar mijn ouders toe. Ik schrok ontzettend toen ik hem in bed zag zitten, zo slecht zag hij eruit’, vertelt ze. De longontsteking ontstond doordat hij zijn afvalstoffen niet meer goed kon uitademen. Dat kwam doordat hij al enige tijd krom liep, een andere manier waarop de ziekte ALS zich manifesteerde. Manon: ‘Hij heeft een aantal weken in het ziekenhuis gelegen om op beademing ingesteld te worden. Twee keer was het op het randje. Ik ben toen een maand lang niet op werk geweest. Een deel van die tijd werd ik ziekgemeld, omdat ik niet in staat was om te werken. Een ander deel van de dagen had ik al vrij omdat we ook nog eens gingen verhuizen.’

Intensieve periode
Nadat haar vader weer thuis was, nam Manon’s moeder de meeste zorg op zich. ‘Hij was toen in staat om zelf nog wat te lopen’, licht ze toe. Toen de situatie verergerde wilde ze er meer zijn voor haar ouders. In overleg met haar manager kon ze twee halve dagen per week thuis bij haar ouders gaan werken. ‘Zodat mijn moeder ook nog even wat anders kon gaan doen. Want op een gegeven moment had hij hulp nodig met toiletbezoek en eten.’ Verder bezocht Manon haar ouders altijd op haar vrije dag en was de zondagsvisite vaste prik.

‘Al met al vroeg het veel tijd en energie, maar daardoor kan ik er nu met een goed gevoel op terugkijken. Ik heb gedaan wat ik kon. In augustus 2017 zaten zowel mijn moeder als ik zo’n beetje aan ons limiet, we wilden toen zorgvrijwilligers inschakelen. Mijn vader gaf alleen aan dat dit niet meer hoefde, want hij wilde ermee stoppen.’

Goede band met collega’s
Vanuit Norgine heeft Manon altijd veel begrip en ruimte ervaren. ‘Ik werk hier al tien jaar en heb een goede band met mijn collega’s. Zij wisten ook dat er iets met mijn vader aan de hand was omdat hij zo krom liep. De dag waarop ik mijn vader zo ziek in bed had gezien, ging ik toch naar mijn werk. Maar het werken lukte totaal niet en ik moest alleen maar huilen. Mijn collega’s hebben toen gezegd dat ik gewoon naar mijn ouders moest gaan om voor mijn vader te zorgen.’

‘De goede verhouding die ik had met mijn manager heeft ook geholpen. Hij deed eigenlijk nooit moeilijk en dacht altijd mee. Ook omdat ik mij er altijd voor inzette om mijn werk af te krijgen. Ik vind namelijk wel dat het twee kanten op gaat.’

’Mijn leidinggevende dacht altijd mee.’

Internationale managers
Manon wijst erop dat bij Norgine veel internationale managers werken. Een manager bij Norgine kan teamleden hebben in verschillende landen, waarbij ieder land haar eigen normen en waarden heeft in de maatschappij. Je hebt dan bijvoorbeeld te maken met cultuurverschillen en met een andere taal. ‘Het helpt ontzettend dat Norgine mantelzorg onderdeel heeft gemaakt van het beleid in Nederland. Zo weten de betreffende medewerkers wat dit inhoudt en dat het een onderwerp is waarover gesproken kan worden in de organisatie’.

De bijeenkomsten over mantelzorg die Norgine in het kader van de erkenning samen met Mezzo organiseert, leveren volgens Manon veel op. ‘Er zijn collega’s die bijvoorbeeld zeggen: “Ik wist niet dat je, in het kader van mantelzorg, in overleg en indien mogelijk meer thuis kunt gaan werken.” Voor deze mensen is het ook fijn dat duidelijk gemaakt wordt dat ze erover kunnen praten en dat het mogelijk is dat collega’s wat werk overnemen.’ Ook nam Manon deel aan een speciale bijeenkomst waarin werknemers gevraagd werd wat het bedrijf nog beter kan doen om werkende mantelzorgers te ondersteunen. ‘Ik vind het heel goed dat onder de aandacht van de medewerkers is gebracht wat ze als werkende mantelzorger van Norgine kunnen en mogen verwachten’, besluit Manon. ‘Uiteindelijk is het zowel in ons belang als dat van Norgine dat we aan de slag kunnen blijven en kunnen zorgen voor onze familieleden. Ik ben Norgine ontzettend dankbaar voor de manier waarop ze mij hebben geholpen met mantelzorg.’