Menu
Werk en mantelzorg combineren: de normaalste zaak

Werk en mantelzorg combineren: de normaalste zaak

Samen met haar leden streeft de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen naar een mantelzorgvriendelijke geneesmiddelensector. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is de brancheorganisatie van geneesmiddelenfabrikanten die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De Vereniging heeft 44 leden.

Het is een veelvoorkomend probleem dat mantelzorgers zichzelf maar moeilijk als zodanig herkennen. Terwijl inmiddels liefst een op de vijf mensen, in de zorgsector zelfs een op de vier, mantelzorger is. Van hen voelt 45% zich zwaar of zeer zwaar belast. En mantelzorgers verzuimen tweemaal zoveel als niet-mantelzorgers.

In dit digitale magazine delen we onze ervaringen en opgedane kennis. En willen we andere bedrijven, binnen én buiten onze sector inspireren om ook aan de slag te gaan met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Aandachtvoor mantelzorg levert voordelen op voor werkgevers én werknemers.

Over de Vereniging Innovatieve geneesmiddelen
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen houdt zich bezig met de disciplines life science & health, farmacie, gezondheidseconomie, recht, geneeskunde en communicatie.

De geneesmiddelensector is ondernemend en innovatief. De Vereniging heeft als doel de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen voor patiënten te bevorderen, een gunstig onderzoeksklimaat te creëren en de waarde van het innovatieve geneesmiddel uit te dragen.

De Vereniging denkt mee over (toekomstige) wet- en regelgeving en zet zich in voor een effectieve registratieprocedure. Ook onderhoudt de Vereniging intensieve contacten met overheden en andere partijen die van invloed zijn op de marktomstandigheden. Daarnaast werken we intensief samen met alle betrokkenen in het zorgveld, waaronder patiëntenorganisaties. Gezamenlijk wordt continue bekeken hoe de patiënt een centrale rol kan innemen binnen deze innoverende sector.

www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl