Menu
Wat levert mantelzorgvriendelijk werken op?

Wat levert mantelzorgvriendelijk werken op?

Aandacht voor mantelzorg levert voordelen op, voor werkgever én werknemer. We zetten er een aantal op een rij.

Voordelen
Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben betaald werk met zorgtaken te combineren. Aandacht voor mantelzorg levert een win-win situatie op, voor werkgever én werknemer. Mantelzorgvriendelijke organisaties voorkomen onder meer uitval, hoog ziekteverzuim en verminderde productiviteit. Zij creëren daarentegen een stimulerende omgeving voor gezonde, gemotiveerde en loyale collega’s.

Binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie:

 • Is het thema mantelzorg bekend en bespreekbaar.
 • Zijn de verlofregelingen bekend en worden deze actief toegepast.
 • Zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen.
 • Het thema is geborgd in de organisatie.
‘Je kunt op verschillende manieren naar mantelzorg kijken. Persoonlijk of juist bedrijfseconomisch. Op welke manier je er ook naar kijkt, het levert alleen maar winst op.’
Lennart Rijken, general manager AbbVie Netherlands
In het kort: tien voordelen van mantelzorgvriendelijk werken
 1. Meer productiviteit
 2. Meer loyaliteit en betrokkenheid
 3. Minder ziekteverzuim
 4. Meer vitaliteit en gezondheid
 5. Minder verloop, minder uitval
 6. Behoud van kennis en ervaring
 7. Minder vervangingskosten
 8. Meer plezier in het werk
 9. Grotere medewerkertevredenheid
 10. Positief werkgeversimago

Erkenning mantelzorgvriendelijke werkgever
Nederland telt ruim 320 mantelzorgvriendelijke organisaties. Dit zijn organisaties die de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ hebben gekregen van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. De erkenning is geen keurmerk, maar een beloning en aanmoediging om de combinatie werk en mantelzorg in de eigen organisatie te borgen.

De erkenning kan worden aangevraagd via een formulier op de website Werk&Mantelzorg. Daarbij is het belangrijk dat er een goed beeld ontstaat van onderstaande aspecten, waarbij een organisatie gevraagd wordt materiaal in de sturen dat de inspanningen illustreert en ondersteunt.

 • Welke acties heeft uw organisatie uitgevoerd om medewerkers bewust te maken van het thema?
 • Hoe bevordert u de dialoog tussen leidinggevenden, mantelzorgers en collega’s?
 • Welke maatwerkoplossingen zijn in uw organisatie mogelijk en hoe is dit geregeld?
 • Welke stappen heeft u gezet om het thema te implementeren en te borgen in uw organisatie?

Aan de slag met mantelzorgvriendelijk werken
Als Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen hebben we de aanpak van Werk&Mantelzorg gehanteerd die vier stappen onderscheidt om het thema mantelzorgvriendelijk werken in de praktijk van organisaties te brengen. Dit zijn bespreken, beschrijven, bekwamen en borgen. Vaak is een allereerste stap om iemand binnen een organisatie verantwoordelijk te maken voor het project. Dat hoeft niet automatisch een HR-medewerker te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een young professional zijn. Organisaties kunnen in betrekkelijk korte tijd het proces naar erkenning doorlopen. Eerst verken je hoeveel mensen in jouw organisatie mantelzorg verlenen. Vervolgens bespreek je wat er nodig is om de organisatie mantelzorgvriendelijk te maken om deze mantelzorgers te ondersteunen. Om dit tot slot te implementeren en borgen.

Stichting Werk&Mantelzorg biedt diverse tools aan om als organisatie zelf aan de slag te gaan met het thema. Daarnaast bieden de adviseurs van Werk&Mantelzorg hulp bij het maken van een plan van aanpak, het uitvoeren van onderzoek en het organiseren van trainingen of workshops.

Meer informatie is op de site van Werk&Mantelzorg te vinden.

‘Ik dacht dat het een heel groot HR-project zou worden waarin we van alles op touw moesten zetten. Maar dat was in de praktijk niet het geval.’
Marleen Groeneveld, HR-adviseur Takeda