Menu
Voorbeeldtekst mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Voorbeeldtekst mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Om het thema mantelzorg in de organisatie te borgen en de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ te kunnen ontvangen, is het handig om op intranet en in de personeelsgids aandacht hieraan te besteden. Aangezien veel organisaties al zijn voorgegaan, hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Naast de kennisgeving van de organisatievisie, is het aan te raden om zowel de wettelijke regelingen als de organisatiespecifieke regelingen op een rij te zetten. Onderstaande voorbeeldtekst kan dienen als inspiratie voor een eigen organisatievisie.

Organisatievisie mantelzorg


Inleiding

>organisatienaam< vindt het van groot belang om een goede werkgever te zijn, met oog voor de privélevens van haar werknemers.

Eén op de vijf werknemers in Nederland combineert een baan met langdurige zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of zorgbehoevende partner, kind, ouder of kennis. Zij zijn werkende mantelzorgers. Dit aantal en de belasting van deze werkende mantelzorgers zal in de toekomst verder toenemen.

In deze notitie met betrekking tot mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is de visie van >organisatienaam< verwoord, zijn de wettelijke verlofregelingen beschreven en is de uitwerking van het beleid opgenomen.

Visie

Belangrijke uitgangspunten binnen >organisatienaam< ten aanzien van mantelzorg zijn de eigen verantwoordelijkheid van leidinggevende en medewerker en de flexibiliteit bij het zoeken naar oplossingen. De oplossing is altijd een maatwerkoplossing die past bij de specifieke situatie, behoeften en belastbaarheid van een medewerker.

>organisatienaam< vindt een goede werk-privé balans van groot belang. Vooral het voorkomen van disbalans vraagt om een open organisatiecultuur. Deze is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en een open houding van alle medewerkers.

Om een open en transparante houding en werkwijze van zowel de leidinggevende als de mantelzorgende werknemer te bevorderen, wordt het thema mantelzorg intern bespreekbaar gemaakt.

Wanneer er sprake is van een structurele situatie in mantelzorgtaken en er een disbalans dreigt, is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om oplossingen te vinden. Wettelijke regels en aanvullende afspraken op bedrijfsniveau, waaronder het uren- en thuiswerkbeleid, kunnen hierbij ondersteunend zijn.

Wettelijke regelingen

>invoegen informatie wettelijke regelingen< In dit artikel is meer informatie over wettelijke regelingen te vinden. Ook op Rijksoverheid.nl kunt u meer lezen over zorgverlof en calamiteitenverlof en kort verzuimverlof.

Organisatiespecifieke regelingen

>invoegen organisatiespecifieke regelingen<