Menu

Borgen

Het is altijd goed om een bepaalde periode extra aandacht te besteden aan werk en mantelzorg. Maar hoe zorgt u ervoor dat het thema geborgd wordt in de organisatie? Zijn nieuwe medewerkers ook op de hoogte van faciliteiten en regelingen? En gaan ook zij adequaat om met situaties waarin werk en mantelzorg worden gecombineerd? In deze laatste stap borgt u mantelzorgvriendelijk werken in uw organisatie.

Communicatiemiddelen
Interne communicatie is een belangrijk middel om continu aandacht te blijven vragen voor het thema. Daarom is het van belang om enkele keren per jaar via het intranet en/of het bedrijfsblad het thema werk en mantelzorg te agenderen. Via het intranet kunt u informatie aanbieden over de ondersteuningsmogelijkheden, verlofregelingen, praktische informatie, tips, beleid van uw organisatie rondom dit thema, enzovoorts. In het bedrijfsblad kan bijvoorbeeld een interview met een werknemer met mantelzorgtaken worden opgenomen.

Het is belangrijk om het thema mantelzorg op te nemen in de diverse onderdelen van de jaarlijkse HR-cyclus

HR-beleid
De mantelzorg-checklist geeft inzicht in wat mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid kan omvatten. In de personeelsgids en op intranet kan een speciale sectie worden gewijd aan mantelzorg en werk. Hierin kunt u een overzicht bieden van de wettelijke verlofregelingen, de regelingen die de eigen organisatie biedt, de visie van de organisatie op werk en mantelzorg en praktijkvoorbeelden uit de eigen organisatie.

Bekijk de mantelzorg-checklist

‘Een tip is om mee te liften op zaken die toch al in de organisatie lopen, bijvoorbeeld een personeelsbijeenkomst die al gepland staat of een ander HR-programma dat loopt. Je kunt ook zeker andere mensen uit de organisatie erbij betrekken. Als HR-afdeling kun je het traject dan begeleiden.’
Marleen Groeneveld, HR-adviseur

HR-cyclus
Het is belangrijk om het thema mantelzorg op te nemen in de diverse onderdelen van de jaarlijkse HR-cyclus en in het personeelsreglement. In de jaarlijkse HR-cyclus kan het thema worden opgenomen als gespreksonderwerp tijdens functioneringsgesprekken. In het personeelsreglement kunnen de diverse regelingen worden opgenomen die betrekking hebben op werk en mantelzorg. Tevens kan het onderwerp mantelzorg worden opgenomen als onderwerp in de urenregistratie, het verzuimprotocol (bijvoorbeeld in het verzuimgesprek) en het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Ieder jaar op 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag kunt u uw mantelzorgers in het zonnetje zetten.

Werving en selectie van nieuw personeel
Bij het aannemen van nieuw personeel kunt u aandacht besteden aan het thema mantelzorg door het bespreekbaar te maken tijdens een sollicitatiegesprek, uw beleid kenbaar te maken, enzovoorts. Daarnaast kunt informatie over het thema opnemen in de introductiemap die nieuwe medewerkers ontvangen.

‘Leden van het managementteam worden op het onderwerp mantelzorg gecoacht en er wordt gekeken hoe zij hiermee omgaan. Ook als mensen in dienst komen, brengen we ze op de hoogte van het thema mantelzorg en hoe het binnen Bayer leeft. En het maakt deel uit van de performance gesprekken.’
Jacqueline Vergeest, executive management assistent

Dag van de Mantelzorg
Ieder jaar op 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag kunt u uw mantelzorgers in het zonnetje zetten. Bijvoorbeeld door ze een bos bloemen of een kaartje te geven. Door op deze dag een bericht op het intranet te zetten en/of in uw bedrijfsblad te plaatsen, brengt u het thema weer onder de aandacht. Er zijn veel leuke manieren te verzinnen om op deze dag even stil te staan bij medewerkers met mantelzorgtaken.

Bekijk tips voor de Dag van de Mantelzorg